Contact Us / Kontak Ons

Contact Us / Kontak Ons

Make an appointment to discuss your needs / Maak n afspraak om u behoeftes te bespreek More / Meer »

Old Masters / Ou Meesters

Old Masters / Ou Meesters

Art by the South African Old Masters / Kunswerke deur die Suid-Afrikaanse Ou Meesters More / Meer »

Contemporary / Kontemporêr

Contemporary / Kontemporêr

Contemporary art by South African Artists / Kontemporêre kunswerke deur Suid-Afrikaanse Kunstenaars More / Meer »

Services / Dienste

Services / Dienste

View a list of services on offer / Sien n lys van dienste wat aangebied word More / Meer »

Welcome / Welkom

Pretoria Kunskamer Art Brokers are situated in Groenkloof in Pretoria, South Africa, spesializing in SA Masters and Contemporary Art. We source or commission paintings and sculptures in various media and a wide price range.

Pretoria Kunskamer Kunsmakelaars is in Groenkloof in Pretoria geleë. Ons spesialiseer in SA Meesters en Kontemporêre Kuns. Ons kontrakteer skilderye en beeldhouwerke van verskeie kunstenaars en ander bronne wat strek oor ‘n wye verskeidenheid media en in ‘n wye prysklas.